Hakkımızda

Şirketimiz Hakkında

Türkrefund Danışmanlık ve Aracı Kurum Hizmetleri

Yeni normalde ekonomik faaliyetlerin devamı ve istikrarı hiç olmadığı kadar kamu desteklerine ihtiyaç duymaktadır. Globalde ve ülkemizde kamu destekleri, etkinlik verimlilik ve yönlendirme aracı olarak daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Ülkeler, ekonomilerindeki sürdürülebilirliğin sağlanması ya da ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla kendine özgü, en azından ülkenin sorunlarına yönelik, destek sistemleri oluşturmuştur. Oluşturulan bu sistemlerle birlikte, gerek üretime, pazarlamaya, ar-ge çalışmalarına, marka yatırımına yönelik gerekse istihdama yönelik, şirketlere ya da işbirliği kuruluşlarına teşvik ya da hibe şeklinde birçok destek sağlamaktadır.

Ülkemizde, hibe ve teşvik sistemi her gün kapsam ve bütçe olarak büyümekte olup özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları planladıkları proje fizibilite ve yatırımlarında uzman desteği alarak ilerleyebilirler. Girişimciler yeni yatırım projelerinde kendileri için en uygun kamu hibe, yardım, teşvik ve destek mekanizmasıyla gerçekleştirmek istemektedir. 

Özellikle ” yatırım teşvik belgesi ” ve uygulaması ön plana çıkmaktadır. Son dönemde, ” ihracat ” , ” teknoloji yatırımları ” , ” bilişim ve dijitalleşme uygulamaları ” ve” yeni üretim ” faaliyetleri kamu kaynakları ile önemli ölçüde desteklenmektedir. İstihdamı artırıcı, ithalatı azaltıcı yüksek teknoloji ve üretim faaliyetleri teşvik edilmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sunulan hibe ve diğer destek mekanizmalarının ilgili başvuru sahipleriyle buluşturulması önemli bir hizmet ihtiyacı içermektedir. Proje bazlı başvuruların gerçekleştirilmesi, iş planların hazırlanması ve hibe alan projelerin yürütülmesi süreçlerinin tamamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uzman kadromuz ve bölgesel çözüm ortaklarımız etkin ve koordinasyonlu çalışmaları ile ülke genelinde hizmet veriyoruz. Sağlık turizmi teşvik danışmanlığı, acente ve sağlık kuruluşu yurtdışı harcama teşvik uygulama danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Ülkemizin rekabet seviyesini artıracak yatırımların başarılı bir şekilde yönetilmesinde, SMMM, BAĞIMSIZ DENETÇİ ve MYK belgeli KOBİ DANIŞMANI Mesleki yeterlilik sahibi uzmanlarımız ve bütün ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Özellikle KOSGEB bünyesinde ihtiyaç duyulan kamu destek, hibe ve teşvik ihtiyaç ve talepleri uzman Kobi danışmanlarımız aracılığıyla etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmektedir.

Yeni normalde devlet destekleri daha etkin ve detaylı hazırlanmış olarak girişimciler için sürekli güncellenmektedir. Değişen mevzuat ve yeni idari uygulamalar, kamu kaynaklarından faydalanmada uzman desteğini daha da önemli kılmaktadır. TURKREFUND devlet desteklerine erişimde girişimcilerimizin yanında ve yakınında hizmet sunuyor. Geleneksel imalat sanayi kollarından ileri teknoloji sektörlere kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretimini geliştirmeye yönelik yaptığı yatırımlar, yatırım teşvik belgesi ve uygulaması, yeni yatırım fizibilite danışmanlığı, mali hizmetler, proje yönetimi, proje danışmanlığı konularında yerli ve yabancı girişimci ve yatırımlarına destek sağlanması konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. TURKREFUND ülke genelinde faaliyetini sürdürmektedir ve müşterilerine en etkin çözümü “zaman ve kaynak kazandırır” parolası ile sunmaktadır.

Özellikle şirketlerin kamu kurumları tarafından verilen desteklerden haberdar olmalarını ve desteklerden maksimum seviyede yararlanmalarını sağlamayı amaç edinen TURKREFUND şirketiniz için kuruluş aşamasından dünya markası olma yolunda yararlanabileceği bütün devlet destekleri ile ilgili;

 • Teşvik Projeksiyonu
 • Bilgilendirme
 • Yönlendirme
 • Eğitim
 • Proje
 • Dosya Hazırlama
 • Dosya Takibi

Hizmetlerini bütünleşik bir şekilde vermektedir.

Kurumumuz, etkin diyalog ve iletişim, çözüm odaklı sektörel ticari öneri geliştirme, ticari ve idari danışmanlık hizmetleri ile size bir adım daha yakın hizmet imkânları sunabilmektedir.

TURKREFUND ailesine katılarak, “Bir adım daha yakın hizmet, bir adım daha yakın destek” almak bir ayrıcalık olacaktır.

YETKİNLİKLERİMİZ

VERGİ & DANIŞMANLIK

 • Vergi Tabanlı Uyumluluk Hizmetleri
 • Vergi Danışmanlığı ve Yönetimi
 • Ar-Ge Tabanlı Mali Danışmanlık
 • Kurumsal Finans Hizmetleri
 • Özel Amaçlı Denetimler

MEVZUAT VE RİSK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • Ticaret ve Şirketler Kurulu
 • Mevzuatı Desteği
 • Bilişim, Teknoloji, İhracaat ve İthalaat Mevzuat ve Süreç Desteği
 • İş, Sosyal Güvenlik Ve İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı
 • Vergi Mevzuatı Danışmanlığı

AR-GE

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi ve Teknopark Danışmanlığı
 • HAMLE Programı Danışmanlığı
 • Ulusal Ar-Ge Fonları İçin Proje Danışmanlığı
 • Uluslararası Fonlar İçin Proje Danışmanlığı
 • Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Kalkınma Fonları Danışmanlığı
 • Ar-Ge, İnovasyon Strateji ve Yönetimi

DANIŞMANLIK

 • Sağlık Turizmi Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı

EKİBİMİZ

Furkan YAMAN

Hukuki Danışman

Ümit AKDOĞAN

Dış İlişkiler Sorumlusu

Öcal TEKİN

Kurucu

Abdullah MOLLA

Yazılım Geliştiricisi
Güvenilir Şirket

100% Garanti Proje Takibi
Doğru Yönlendirme