Hizmet İhracatı Teşvikleri Hakkında

EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

 

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksek okullan ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları.

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği

Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Tanıtım heyeti desteği

Yararlanıcıların tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve heyet başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteği

Yararlanıcıların uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları %60 oranında ve personel başına aylık en fazla 15.000 TL tutarında desteklenir.

Akademisyen istihdam desteği

Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık en fazla 70.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası sıralama desteği

Yararlanıcıların uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası kuruluşlara üyelik desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, %60 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 900.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.400.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

 Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara ilişkin ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Rapor desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke

raporuna ilişkin giderleri, yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

 

FUARCILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veren, Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Hizmet sektörü etkinlikleri veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetler kapsamında yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı hizmet sektörü etkinliklerine veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Fuar alanı yapım desteği

Uluslararası fuar düzenleyen yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının fuarlara uluslararası katılımı arttırmak üzere yurt içinde gerçekleştirecekleri ve Bakanlık tarafindan uygun görülen; fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyon veya revize edilmesi gibi faaliyetleri kapsamında kullandıkları Türk Lirası cinsi kredilerde faiz tutarının %40’ı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde faiz tutarının %20’si kredi başına en fazla 8.400.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuar organizasyon desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içindeki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında ve fuar başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı fuar organizasyon desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışındaki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında ve fuar başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Diğer mevzuat

İhracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında uygulanan ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen destek programları çerçevesinde sağlanan destek unsurlarından faydalanan yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları, aynı harcama için bu kapsamında sağlanan desteklerden yararlanamaz. Yararlanılması halinde bu Kararın 12 nci. si hükümleri uygulanır.

 

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere; konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir,

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri %60 oranında ve organizasyon başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

 

KÜLTÜREL VE YARATICI ENDÜSTRİ HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar.

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların ürünlerinin, hizmetlerinin veya yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir,

Acente komisyon desteği

Yararlanıcıların film sektöründeki yapımlarının yurt dışında satışına ve dağıtımına ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Korsanla mücadele giderleri desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 240.000 TL tutarında karşılanır.

Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Dublaj veya altyazı giderleri desteği

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 2 film için %50 oranında ve yabancı dil başına en fazla 240.000 TL tutarında desteklenir.

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler aynı film için birinci fıkrada düzenlenen destek unsurundan dublaj ve altyazı giderleri kapsamında toplam en fazla 8 yabancı dil için yararlanır.

Dublaj ve altyazı giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda desteklenir.

Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için birinci fikrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Film platosu ve stüdyosu kullanım giderleri desteği

Türkiye’de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına 2.400.000 TL tutarında ödenir.

Birinci fıkrada belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyosu işleten Türkiye’de yerleşik şirkete yapılır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurt dışı prestijli

etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlar.

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Bireysel katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, Bakanlık tarafindan belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri %60 oranında ve organizasyon başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir,

SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları ile spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Tescil ve koruma desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir,

Pazara giriş belgeleri desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği

Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

İstihdam desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir,

Hasta yol desteği

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL tutarında desteklenir,

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında faydalanır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL, işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Birim desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında yararlanır.

Yurtdışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım organizasyonunu tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL tutarında, işbirliği kuruluşları program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

 

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yönetim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar.

Tescil ve koruma desteği

. 107- (1) Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Veri tabanı üyelik desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri;

Yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

YEŞİL HİZMETLERE YÖNELİK TANIMLAR VE DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup Bakanlıkça belirlenen yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar.

Yeşil hizmetler: Altyapıya ilişkin olmayan; çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile bu kapsamda Bakanlıkça belirlenecek diğer hizmetleri.

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Veri tabanı üyelik desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen veri tabanlarına üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

İstihdam desteği

Yararlanıcıların sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri üniversitelerden yeni mezun aynı anda en fazla 2 personelin brüt maaşları, en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve personel başına aylık en fazla 6.000 TL tutarında desteklenir,

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %70 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Sanal fuar organizasyon desteği

İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

DİĞER SEKTÖRLERE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup;

1) Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması),

2) Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri,

3) Patent danışmanlığı faaliyetleri,

4) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri,

5) Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri, yürüten şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşları,

  1. d) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri.

Tescil ve koruma desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, işbirliği kuruluşları için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan 26/5/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 8/6/2020 tarihli ve 2641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

SONUÇLANDIRILAMAYAN BAŞVURULAR

Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce gerçekleştirilen ve bu Kararın yayımlandığı tarihte incelemesi sonuçlandırılmamış bulunan destek başvuruları ile anılan tarihten önce gerçekleştirilen, ön onay verilen ya da ödemesinin tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi bu Kararın yayımlandığı tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ilişkin destek başvurularına, 140 inci .yle yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Kararın lehte olan hükümlerinden de herhangi bir mahsup işlemi uygulanmaksızın yararlanır.

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN