Hazine Destekli Kefalet Sistemi kaynağıyla yürütülecek programda, Destek Kredi Limitinizi belirlemek için ciro aralığınızı öğrenmemiz yeterli.

Üst Limit 25.000.000 TL kredinizi %90 kefalet oranı ile kullanabilirsiniz.

Kobiler İhracat destek paketine, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kaynağıyla yürütülecek programda kefalet talebinde bulunabilir,

Kredi limitinizi cironuz  bazında kontrol edilip :İhracat yapmanız, İhracat Potansiyeli Taşıyan veya Reeskont Kredileri ile belirleyebiliriz.

Cironuzu Aralık 2021 geçici mali verilerden alınmalıdır. (Kuruluş itibariyle bilgi veremeyen firmalar 0-10milyon ciro aralığında değerlendirilebilecektir.)

Firmanıza uygun:

-Nakdi Ticari Kredi veya Gayrinakdi Ticari Kredilerini aşağıdaki vadelerde tercih edebilirsiniz.

Kullandığınız kredinizin Azami 24 ay vade/ Azami 6 ay ödemesiz dönem (Reeskont Kredisi için 12 ay)

Paket kapsamında TL ve YP kredi kullandırımı yapılabilecektir.

Başvuru süremiz: 31.12.2022