Kosgeb Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Girişimcilik Destek Programı

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

  • Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

  • İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Desteklerden Faydalanabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

  • Öncelikle iş fikrinize yönelik “NACE” kodunuzu belirlemelisiniz.
  • Kuracağınız işin KOSGEB tarafından destekleniyor olması gerekiyor.
  • İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almanız gerekiyor.
  • Başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olmanız gerekiyor

İşletme Kuruluşunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Şirketinizin limited veya anonim statüsünde kurulmuş olması gerekiyor.
  • “Adi Ortaklıklar”  ise Türk Ticaret Kanununda tanımlı olmadığından KOSGEB tarafından desteklenmiyor.
  • Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin şirket içindeki ortaklık payının en az %50 olması gerekiyor. Program süresi boyunca girişimcinin ortaklık payının %50’nin altına düşmemesi gerekiyor.
  • KOSGEB Veri Tabanına kayıt olup Yeni Girişimci Programı’na başvuru yapmak.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

teknoloji

Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım Ve Pazarlama Destek Programı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir. Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

Kobigel - Kobi Gelişim Destek Programı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

chart, growth, finance

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN