Rekabet Danışmanlığı

Rekabetçi yapı dinamik işlevlere sahiptir. Rekabet teknolojik gelişmeyi teşvik eder. Ayrıca rekabetçi piyasa yapısı, firmaları, rekabetçi güçlerini sürekli olarak pazar koşullarına uyum olması gerekmektedir.

Piyasalarda rekabetçi işleyişin korunması hedefiyle iktisadi alanı düzenleyen ve piyasa aktörleri arasındaki ilişkilere ve piyasa davranışlarına yön veren bir kurallar kanun koyucu tarafından 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kurallar piyasalarda rekabetçi işleyişin korunması hedefiyle iktisadi alanı düzenleyen ve piyasa aktörleri arasındaki ilişkilere ve piyasa davranışlarına öncülük etmektedir. 1997 yılında bu Kanunu uygulamakla yükümlü Türkiye’de otorite olan Rekabet Kurumu kurulmuştur. Rekabet Kurumu Türkiye coğrafi sınırları içerisinde piyasalardaki rekabeti etkileyen her türlü uygulama ve davranışı inceleme yetkisine sahiptir.

 Rekabet Danışmanlığı kapsamında

  • Rekabet Kurumu ceza vesair kararlarına karşı yasal süreç yönetimi
  • İşletmelerin Rekabet hukukuna uyumu ve kapsamdaki risklerinin en aza indirgenmesi.

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN