SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm acentelerinin Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir.

Hastaneler için Turquality yol Haritası Danışmanlığı

Sağlık Kuruluşları Sağlık Turizmi Acentesi Yapılanması

Sağlık Turizmi Acentesi Kuruluş Danışmanlığı

Ticaret Bakanlığı Sağlık Teşvikleri Danışmanlığı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Turizmi 2015/8 kararı ile TURQUALITY kapsamında hizmet ihracatı olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında başlayan hizmet ihracatı ve sağlık hizmetlerinin bu kategoride değerlendirilmesi ile birlikte bir çok destek ve sektörü teşvik edici düzenleme hayata geçmiştir.

Sağlık turizm Teşvikleri ve Bu teşviklerin alınması için Sağlık Turizm teşvik Danışmanlığı vermektedir. 2012 yılında başlayan düzenlemeler ile birlikte başlayan çalışmalarımız 2015 yılında alınan kararların ve 13 Temmuz Sağlık turizm yönetmeliği sürecinde bilgilendirme toplantıları ve sonra geleneksel hale gelen vizyon toplantıları ile sektöre duyurulmasına katkıda bulunduğumuz çalışma olmuştur. Bir çok desteği ilk kez bizim danışmanlık yaptığımız firmalar almış yada düzenleme ilkeleri bizim tecrübelerimizle çözüm yolu bulmuştur.

Sizde Sağlık Turizm Teşviklerinden yararlanmak, Sağlık turizm teşvikleri ile harcamalarınızı geri alırken markanızı geliştirmek istiyorsanız bizi arayın. Ağlık turizm teşvik Danışmanlığı için tecrübeli ve vizyoner ekibimiz ile hem teşvikleri alın hem de bu teşvikleri hangi alanda kullanarak nasıl yabancı hasta getirilir öğrenin.

Danışmanlık Desteği : Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 200 bin$ /yıl

Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği : Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /yıl

Marka Yurt dışı Tescil ve Koruma Desteği: Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /yıl

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Destek : Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 200 bin$ /yıl

Belgelendirme Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /belge

Reklam, Tanıtım, Pazarlama * Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 400 bin $/yıl

Acenta Komisyon * Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 100 bin $/yıl

Bireysel Fuar Katılım Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 15 bin $/fuar

Milli Fuar Katılım Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 15 bin $/fuar

Yurt Dışı Birim * Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 120 bin/birim/yıl

Tercümanlık Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/yıl

Hasta Yol Tarifeli Uçak Seferi Teşvik Oranı %50 – 1000 Hasta

Yurt İçi Eğitim Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 100 bin/yıl

Yarışma-Etkinlik Desteği Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/program

Ticaret ve Alım Heyeti Desteği Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 100 bin/program

Hiser Proje Desteği ( HİZMET SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI)

 

5448 Sayılı Karar ile Sağlık Turizmi Alanında Sağlanan Destekler Hakkında Bilgilendirme

Sıra

Destek Türü

Md.

Oran

(%)

Üst Limit

Süre

Sınırı

Açıklama

Yıllık

Belge/Etkinlik

1

Tescil ve Koruma Desteği

87

60

600.000

 

Hedef     ülkelerde/hedef    ülkelere    yönelik     olarak

gerçekleştirilirse destek 10 puan kadar artırılabilir.

2

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

88

60

600.000

İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından destek 10 puan kadar

artırılabilir.

3

Acente Komisyon Desteği

89

60

1.200.000

 

5

Muayenehane/poliklinik yıllık limit 240.000 TL. Sağlık

turizmi aracı kuruluşları yararlanamamaktadır.

4

Komplikasyon     ve     Seyahat

Sağlık Sigortası Desteği

90

70

2.400.000

 

 

5

İstihdam Desteği

91

60

2.400.000

 

5

Personel            başına            aylık            18.000             TL.

Muayenehane/poliklinik yıllık limit 600.000 TL.

6

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi

Eğitimi Desteği

92

60

960.000

 

Muayenehane/poliklinik yıllık limit 240.000 TL.

7

Hasta Yol Desteği

93

60

6.000.000

 

5

Hasta başına limit 12.000 TL. Muayenehane/poliklinik

yıllık limit 600.000 TL

8

Reklam,           Tanıtım           ve Pazarlama Desteği

94

60

6.000.000

 

5

Muayenehane/poliklinik yıllık limit 2.400.000 TL.

Hedef     ülkelerde/hedef    ülkelere     yönelik     olarak gerçekleştirilirse destek 10 puan kadar artırılabilir.

9

Birim Desteği

95

60

1.440.000

 

5

En     fazla    25     birim.    Her    bir     ülke    için     5     yıl.

Muayenehane/poliklinik yıllık limit 600.000 TL.

Hedef     ülkelerde/hedef    ülkelere    yönelik     olarak

gerçekleştirilirse destek 10 puan kadar artırılabilir.

 

 

1

 

10

Yurtdışı        etkinlik                       katılım desteği

96

60

300.000

600.000

Bakanlığın belirlediği prestijli etkinliklerde bir yılda en fazla 3 katılım. Hedef ülkelerde/hedef ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilirse destek 10 puan kadar

artırılabilir.

11

Yurt içi etkinlik katılım desteği

98

60

 

300.000

 

12

Yurt içi tanıtım ve eğitim

desteği

99

60

 

600.000

Bir yılda en fazla 5 adet.

13

Ürün Yerleştirme Desteği

100

60

1.200.000

 

5

 

 

  • Tescil Koruma Desteği ile firmaların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri

 

  • Pazara Giriş Belgeleri Desteği ile firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri desteklenmektedir.

2

  • Acente Komisyon Desteği ile sağlık kuruluşlarının acente komisyon giderleri

 

  • Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği ile firmaların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri

 

  • İstihdam Desteği ile firmaların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi firmalarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

 

  • Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği ile firmaların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Ticaret Bakanlığınca uygun görülen eğitim giderleri

 

 

 

 

 

Ø  Hasta Yol Desteği ile Ticaret Bakanlığı ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen

hastalarının uçak bileti giderleri desteklenmektedir.

 

Ø  Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği ile firmaların yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

 

Ø  Birim desteği ile firmaların yurt dışında açtıkları ofislerinin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri desteklenmektedir.

 

Ø  Yurtdışı etkinlik katılım desteği ile firmaların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri desteklenmektedir.

 

Ø  Yurt içi etkinlik katılım desteği ile firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri

desteklenmektedir.

 

Ø  Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği ile firmaların yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri desteklenmektedir.

 

Ø  Ürün yerleştirme desteği ile firmaların yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri desteklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN