SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.(1)

Turizm; Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla başka bir ülkeye yapılan gezilerdir. Aynı zamanda turizm, bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır.

Bu bilimsel tanımlardan sonra sağlık turizmini açıklayacak olursak; sağlık turizmi bireyin sağlığına kavuşmak için kendi ülke sınırlarından çıkıp, başka bir ülkede tedavi görmek istemesidir. Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir. Ancak sağlık turizminin diğer turizm türlerinden farkı; yeni bir turizm şeklinin oluşması için gayret gösterilmemiştir. Tamamen kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Ne zamanki tedavi için Türkiye’yi tercih eden hastaların döviz bıraktığı görüldü, hasta yerine müşteri kavramı kullanılmaya başlandı, sağlık turizmi diye bir kavram da ortaya çıkmış oldu.

Ülkeye döviz getiren her türlü hizmet ihracat kapsamına girmektedir. Ancak sağlık turizminde bu rota farklı işlemektedir. İhraç mantığında bir mal veya hizmet kendi ülke sınırları içinden çıkarak, başka bir ülkede piyasaya sunulmaktadır. Ancak sağlık turizminde tam aksine gelen döviz yurtdışından ülke sınırlarına girmekle başlamaktadır.

Sağlık turizminde pazarlama kavramı da bilinenin tam aksine işlemektedir. Pazarlama denildiği zaman bir ürün ya da malı satmak için her türlü pazarlama elemanlarına, faaliyetlerine başvurulmaktadır. Ancak bunu sağlık turizmine uygulamak çok mümkün değildir. Bir hastane daha fazla ilaç yazarak kar ederken, tedavi sürecindeki kişi bundan olumsuz etkilenmektedir. Bir tarafın karı diğer tarafın sağlığına malolmaktadır. Bu da yanlış bir tedavi metodu, mutsuz bir sağlık turisti ve kötü izlenimli bir ülke olmamıza sebebiyet vermektedir. Her zaman turist sağlığı ve mutluluğu ilk hedef olarak gözetilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ülkesine hoşnut dönen her turist bir sonra ki turistin sebebidir. Bir sonraki turist ise ülkemizin ekonomisi…

Sağlık için yapılan her türlü tedaviyi sağlık turizmi kapsamına almak gereklidir. Ancak; sağlık turizmi genel olarak 3 grupta incelenir.

1-Medikal Turizm

2-Termal Turizm

3-Geriatri ve Engelli Turizmi

Sağlık turizminin çeşitlenmesinde en büyük rollerden biride yaşam kalitesinin yükselmesiyle birlikte insan ömrünün uzamasıdır. Yaş ilerledikçe insanlar şifayı daha çok termal kaynaklardan, şifalı sulardan ve doğadan aramaya başlamıştır. Bu nedenledir ki sağlık turizminde “Termal Turizm” başlığı da ortaya çıkmıştır.

 

Sağlık Turizmi Teşvikleri

heart care, medical, care

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm acentelerinin Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir.

Hastaneler için Turquality yol Haritası Danışmanlığı

Sağlık Kuruluşları Sağlık Turizmi Acentesi Yapılanması

Sağlık Turizmi Acentesi Kuruluş Danışmanlığı

Ticaret Bakanlığı Sağlık Teşvikleri Danışmanlığı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Turizmi 2015/8 kararı ile TURQUALITY kapsamında hizmet ihracatı olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında başlayan hizmet ihracatı ve sağlık hizmetlerinin bu kategoride değerlendirilmesi ile birlikte bir çok destek ve sektörü teşvik edici düzenleme hayata geçmiştir.

Sağlık turizm Teşvikleri ve Bu teşviklerin alınması için Sağlık Turizm teşvik Danışmanlığı vermektedir. 2012 yılında başlayan düzenlemeler ile birlikte başlayan çalışmalarımız 2015 yılında alınan kararların ve 13 Temmuz Sağlık turizm yönetmeliği sürecinde bilgilendirme toplantıları ve sonra geleneksel hale gelen vizyon toplantıları ile sektöre duyurulmasına katkıda bulunduğumuz çalışma olmuştur. Bir çok desteği ilk kez bizim danışmanlık yaptığımız firmalar almış yada düzenleme ilkeleri bizim tecrübelerimizle çözüm yolu bulmuştur.

Sizde Sağlık Turizm Teşviklerinden yararlanmak, Sağlık turizm teşvikleri ile harcamalarınızı geri alırken markanızı geliştirmek istiyorsanız bizi arayın. Ağlık turizm teşvik Danışmanlığı için tecrübeli ve vizyoner ekibimiz ile hem teşvikleri alın hem de bu teşvikleri hangi alanda kullanarak nasıl yabancı hasta getirilir öğrenin.

Danışmanlık Desteği : Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 200 bin$ /yıl

Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği : Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /yıl

Marka Yurt dışı Tescil ve Koruma Desteği: Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /yıl

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Destek : Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 200 bin$ /yıl

Belgelendirme Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /belge

Reklam, Tanıtım, Pazarlama * Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 400 bin $/yıl

Acenta Komisyon * Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 100 bin $/yıl

Bireysel Fuar Katılım Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 15 bin $/fuar

Milli Fuar Katılım Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 15 bin $/fuar

Yurt Dışı Birim * Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 120 bin/birim/yıl

Tercümanlık Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/yıl

Hasta Yol Tarifeli Uçak Seferi Teşvik Oranı %50 – 1000 Hasta

Yurt İçi Eğitim Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 100 bin/yıl

Yarışma-Etkinlik Desteği Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/program

Ticaret ve Alım Heyeti Desteği Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 100 bin/program

Hiser Proje Desteği ( HİZMET SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI)

 

Sağlık Kuruluşu Nedir?

Sağlık Kuruluşu, Hastane, klinik, poliklinik isimleri altında SAĞLIK BAKANLIĞININ ilgili ruhsat ve kararları ile tanınmış farklı alanlarda sağlık hizmeti veren kamu özel yada vakıf ticari kişilikleridir.

Bu tarife gerek duyulması Sağlık Turizm Teşviklerinin Sağlık Kuruluşu ve Sağlık Turizm Acentelerini ve buna bağlı iş birliği örgütlerini muhatap kabul etmesi ve bunun tanımı konusunun netleştirilmesi gerekliliğidir.

 

Sağlık Turizmi Acentası

Sağlık Turizm Acentesi

Ticaret Bakanlığının Sağlık Turizm Teşvikleri genelgesi ile tasnif ettiği asıl görevi yurtdışında bulduğu hastayı dilediği tedavi için Türkiye ye getirmek olan ve hastanın tüm operasyonunu adresten adrese yapan yöneten seyahat ve tıbbi tedavi süreçlerinin organizasyonundan sorumlu işletme olarak tarif edilebilir.

Bir işletmeni sağlık turizm aceantası olarak tarif edilmesi için ana sözleşmesinde sağlık turizm acentası olarak faaliyetleri tarif edilmiş olmalı ve teşvik kapsamın daki acenta olarak tarif edilebilmesi için sağlık kuruluşu ile hasta bakımı konusunda anlaşma yapmış olması gerekmektedir.

Sağlık Turizm Acentası yabancı hastanın adresten alınıp adrese götürülmesi süreçlerini, yurtdışı sigorta şirketleri yada seyahat acentaları ile bu hizmeti birlikte yapabilir.

Ekonomi Bakanalığının 2012 ve 2015 yıllarında çıkardığı teşviklerin muhatıbın doğması için oluşturduğu bu sektörel tasnif aynı zaman da yeni ve popüler bir iş kolu olacaktır.

 • Sağlık Turizm Acentesi nasıl kurulur
 • Sağlık Turizm Acentesi iş planı
 • Sağlık Turizm Acentesi medya ve pazarlama planı
 • Sağlık Turizm Acentesi teşvikleri
 • Sağlık Turizm Acentesi teşvikleri Nasıl Alınır

Bu Konularında bizden yakın destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz….

Kaynakça

Murat IŞIk ın Adan Zye Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi Yönetimi

medical, appointment, doctor

Sağlık Turizmi Yönetim Sistemi; Turistin sağlığı ya da sağlık turizmi diye adlandıracağımız yabancı yada benim değinimle pasaportlu hastanın ülkemizde tedavi edilmesi süreci ve bu sürecin yasal sorumlulukları ile birlikte tedavi sorumluluğunun alınması sağlık hizmetlerinde yıllardır konuşulan bir sorunsalı ortaya çıkarır. Bu sorunsal sağlık ta muhatap hasta mıdır? Müşteri midir?

Bu sorunsalın cevaplanması benim için kolaydır ben olayı ticari bir organizasyon ve belli etik değerler çerçevesinde Sağlık Kuruluşundan hizmet alan yapının girişimcilik modeli olan SAĞLIK TURİZM yönetiminden bakıyorum. Hipokratın yeminini bilmediğim gibi temel insani değerler ve uluslararası ticaret etiği içinde sistemin çalışması için akış, iş planı ve sorunların reel sektör açısından üstün hizmet kalitesi ve misafirperverlik içinde bir hizmet verilmesi gerekliliğini düşünmek olarak yorumlarım.

Bu Açıdan Ele Aldığımda Sağlık Turizmi Yönetim Sistemi

 • Kurum Kimliği
 • Pazarlama Kimliği
 • Pazarlama Yönetişimi
 • Marketing
 • İnsan Kaynakları
 • Servis Hizmetleri
 • Kurum Etik Kuralları
 • Kurum Yasal Yeterlilikler
 • Seyahat Operasyonu
 • Transferler
 • Konaklama
 • Tedavi – Hastane
 • Kontrol – Hastane
 • Tedavi – Hastane
 • Gezi Planlama
 • Memnuniyet Planlama

Geri dönüş ve Kişisel PIAR ile hasta kazanımı olarak ele alırım. Bunun konumlandırması ve yönetişimi de Sağlık Turizm Yönetimidir.

Bu konuda oluşturduğumuz diyagramın her bir hücresinin ayrı bir planlama ve çalışma planına ihtiyacı vardır. Bu konu belli bir tecrübe ve çalışma planının eseridir. Bu multi disiplin bir alan olup çoklu düşünce ve bilgi gerektirir.

Kaynakça

 • Murat Işık

 

Yabancı Hasta Uçak Bileti İadesi

Sağlık Turizmi Yurt Dışından Getirilen Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi – Hasta Yol Desteği

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı

desteklenir.

Destek Miktarı : 50.000 USD

Destek Oranı : %50

Süresi: 4 Yıl

Ticaret Bakanlığı’nca (eski adı ile Ekonomi Bakanlığı’nca) Türkiye’deki sağlık turizmi tanıtımının desteklenmesi için yürütülen “” – “Hasta Yol Mevzuatı” programına havayolu şirketleri dâhil olması sonrası hastaların uçuş ücretlerinin %50’si teşvik kapsamında desteklenmiş olmakta ve ücretin yarısı sağlık turisti olan yabancı hastaya iade edilmektedir.

 

Personel Desteği

Sağlık kuruluşları/tesisleri tarafından yurt içinde istihdam edilen, tercüme hizmeti veren aynı anda en fazla 2 personelin maaşları, aylık brüt maaşı üzerinden % 50 oranında ve personel başına yıllık 25.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Personel desteğine yönelik harcamaların desteklenmesine yönelik başvurular, sağlık kuruluşları/tesisleri tarafından üçer aylık dönemlerle gerekli evraklar ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

İncelemeci kuruluş(Hizmet İhracatçıları Birliği) destek başvurusunu, istihdam edilen personelin eğitimi, yabancı dil bilgisi seviyesini ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandıracaktır.

Sağlık kuruluşunun ortakları bu kapsamda verilen destekten yararlanamazlar.

Personel Desteği başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesinde yer alan en eski tarihli tercümanlık hizmetine ilişkin ödeme belgesi baz alınacaktır. Destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra son bulur. Bu tarihten önceki döneme ait giderler desteklenmez.

Brüt maaş tutarı belirlenirken istihdam desteği kapsamında yararlandırılan personele, ilgili ay içerisinde Asgari Geçim İndirimi(AGİ) hariç olarak yapılan ödeme ile çalışana ait vergi, sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik kesintileri dikkate alınır.

 

Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile Hasta Yol Desteği protokolü yapan özel sağlık kuruluşları tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

 • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye gelmesi durumunda uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve 1.000 dolara kadar,
 • Tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye gelmesi durumunda hasta başına 200 ABD dolara kadar geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı,

ödenir.

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların(sağlık turistlerinin) ekonomi sınıfı ulaşım giderlerinin desteklenmesine yönelik destek başvuruları, Genel Müdürlük ile protokol yapan sağlık kuruluşu tarafından Hasta Yol Desteği Başvuru Belgeleri ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Hasta yol desteğinden yararlanabilmek için, ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde hastanın sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılması gerekir. Aksi takdirde destekten yararlanılamayacaktır.

Hasta Yol Desteği kapsamında protokol yapmak isteyen sağlık kuruluşu, faaliyet izin belgesi ve yetkili/yetkililer tarafından tarih kısmı boş bırakılarak imzalanmış “Hasta Yol Protokolü (EK-13A)” ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden başvuru yapar. Destek başvuruları, protokol imzalanmasını müteakip DYS üzerinden alınan onay sonrası yapılır.

Hasta yol desteği başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine konu olan uluslararası hastalardan ülkeye giriş tarihi en eski tarihli olanı baz alınacaktır. Bu tarihten itibaren 48 ay sonra bitecektir. Bu tarihten önceki döneme ait uluslararası hasta girişleri desteklenmeyecektir.

 

Acente Komisyon Desteeği

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta getirilmesine, yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, acente komisyon desteği kapsamında % 50 oranında ve yıllık 100.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta(sağlık turisti) getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerinin desteklenmesine yönelik başvurular, faaliyetin gerçekleştikten sonra sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Acentelik faaliyetine ait olarak alınmış faturalarda, söz konusu hizmetin niteliğinin anlaşılabilir bir şekilde. belirtilmiş olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet(komisyon ödemesi) ile fatura arasında ilişki kurulamadığı durumlarda harcama kalemi Acenta Komisyon Desteği kapsamında desteklenmez.

Acente Komisyon Teşviği başlangıç tarihi olarak; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcının için ilk destek ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura esas alınacaktır. Bu tarihten itibaren sonra 48 ay boyunca destekten yararlanılabilecektir. Bu tarihten önceki döneme ait ödemelere ilişkin harcamalar desteklenmez.

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN