Şirket Danışmanlığı

Şirketler için bilgi güvenliği, muhasebe, hukuk, insan kaynakları, pazarlama ve halkla ilişkiler ve finans bölümleri olmazsa olmazlarıdır. Şirketlerin kuruluşu, devamlılığı ve sonlandırılması bu bölümlerin doğru yönetimi ve etkin kullanımı koşullarını öne çıkarmaktadır. Şirket olarak faaliyet gösterileceği alan, sermaye yapısı, pazar ve yerleşik konumuna göre en uygun şirket türünün kuruluş aşamasında iyi bir şekilde tahlil edilerek belirlenmelidir. Şirketin kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmesi ve şirket türü ve konusuna göre değişkenlik gerektiren izin ve belgeler gerekmektedir. Şirket Süreçlerin takibi, belge hazırlığı ve süreç yönetimi, ilgili şirketlerin, tür değiştirme, birleşme, bölünme ve izin süreçleri bu süreçlerin karışık olması profesyonel danışmanlık alınarak yürütülmesini gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Şirket danışmanlığı hizmetimizin kapsamında

  • Şirket esas sözleşmesinin TTK ve ilgili mevzuatla uyumluluğunun denetimi
  • Şirket organizasyon yapısının, Yönetim Kurulu ve yöneticiler, yatırımcılar ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yenilenmesi,
  • Olağan ve olağanüstü genel kurul süreçlerinin yürütülmesi, iç yönerge, temsil ve ilzama yönelik karar ve düzenlemeler,
  • Şirket kuruluşları, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi açılış işlemleri için gerekli sürecin ve Mersis kayıt işlemlerinin yürütülmesi
  • Tasfiye, İflas & konkordato süreç yönetimi ve borçların yeniden yapılandırma yapılandırılması
  • Kurumsal Risk Yönetim sisteminin oluşturulması ve işletilmesine ilişkin destek sağlanması,
  • Yönetim kurulu, müdürler kurulu ve diğer komite kararları düzenlemelerine destek ve rehberlik
  • İç kontrol ve iç denetim uygulamalarının şirket bünyesinde yapılandırılması,
  • Şirket Birleşme ve bölünme ilgili belge hazırlığı ve sürecin yürütülmesi
  • bankacılık ve finans işlemleri için gerekli işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri, teminat belgeleri gibi ilgili belgelerin hazırlanması ile proje finansmanı
TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN