İhracat Destekleri

SONUÇLANDIRILAMAYAN BAŞVURULAR

Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce gerçekleştirilen ve bu Kararın yayımlandığı tarihte incelemesi sonuçlandırılmamış bulunan destek başvuruları ile anılan tarihten önce gerçekleştirilen, ön onay verilen ya da ödemesinin tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi bu Kararın yayımlandığı tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ilişkin destek başvurularına, 140 inci .yle yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Kararın lehte olan hükümlerinden de herhangi bir mahsup işlemi uygulanmaksızın yararlanır.

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN