TAX FREE

Tax Free Mevzuat ve Uygulaması

Turizm hareketleri içerisinde, kişisel tüketim ihtiyaç ve harcamaları, bazen seyahatin sonucu, bazen de sebebi olarak önemini ve yerini giderek artırmaktadır. Katma değer vergisi mevzuatını uygulayan ülkelerde, yabancı alıcılara kişisel eşya tesliminde ödenen KDV nin çıkışta iade uygulaması kişisel tüketimi miktar ve tutar olarak teşvik edilmesi standart bir uygulama haline gelmiştir.

3065 sayılı KDV kanunun 11-b maddesi, yolcu beraberi eşyada KDV iadesine imkân sağlamış olup, 26 04 2014 tarihli KDV genel uygulama tebliği ile uygulama genel olarak düzenlenmiştir.

Bu istisna uygulaması ile yolcuya, kendi ülkesine göre, KDV tutarı kadar indirim veya fiyat avantajı sağlanmakta, miktar talebi veya satış tutarının artırılması amaçlanmaktadır. İstisna uygulamasının mevzuatı çerçevesinde yaygınlaşması, yolcu nezdinde kalite ve güven algısı sağlamakla birlikte, uygulayıcıların kurumsallaşma sürecine de olumlu katkı sağlamaktadır.

1. Tax free nedir?

Türkiye de ikamet etmeyen “YABANCI ALICI” lar, yurt içinde aldıkları kişisel eşyalar için eşya tesliminde ödedikleri KDV yi geri alabilmelerine imkân sağlayan “ KİŞİSEL EŞYA ALIMLARININ VERGİDEN ARINDIRILMASI UYGULAMASIDIR ” . “SATICI” , yabancı yolculara KDV siz satış yapabilmesi için kendi vergi dairesinden izin alarak ve aracı kurum ile sözleşme yaparak bu uygulama kapsamında satışları için özel olarak hazırlanmış faturalar ile yabancı yolcuya eşya satış ve teslimi yapabilir. Yolcu ülkesine göre KDV siz ürün almayı amaçlar. Yine aldığı eşya için fatura garanti belgesi, satış sonrası destek ve “tax free” marka güvencesi ile marka bir satıcıdan “güvenli” eşya satın alır. Satıcı “ tax free “ güvencesi ile kararsız yolcuya daha az iskonto ve KDV kadar daha fazla ürün satma imkânı elde eder. TAX FREE uygulaması, güven ve vergi avantajı ile yabancı alıcıların “DAHA FAZLA “ eşya almalarını teşvik eden önemli bir araçtır.

Yolcu üzerinde kayıt ve tescil işlemi tamamlanmış satış belgesini “ARACI KURUM” a teslim ederek bu belge üzerinde yazan KDV yi nakit olarak “GERİ ALABİLİR”.

2. Tax free uygulamasının mağazaya avantajları nelerdir?

TAX FREE uygulaması yapan üye firmalar daha az iskonto ile daha fazla miktarda kişisel eşya satma imkânı elde edebilir,

Kararsız yolcu, aracı kurum ve tax free uygulamasının sağladığı güven ve garanti algısı ile alım kararı verebilir, yolcunun güven algısını artar.

Vergisiz satış algısı ile yolcu en az KDV rakamı kadar daha fazla eşya almaya yönelir, TAX FREE uygulaması, komşularınıza göre fark yaratır,

Yolcu KDV avantajını elde etmek için asgari satış tutarı kadar eşya alışını yükseltmeye yönelir, TAX FREE uygulaması miktar artışını tetikler, yeni fırsatlara kapı aralar.

Bu uygulamada miktar kısıtlaması olmadan yolcu yanında götürebileceği her türlü eşya için KDV iadesine hak kazanabilir, yabancı alıcıya ülkesine göre vergisiz satış fırsatı sunar

Dünya genelinde seyahat edenler, tax free ile eşyadan önce güven ve garanti satın almaktadırlar, TAX FREE uygulaması yolcunun güvenini kazanır ve yerel kamu iznini içeren aracı kurum markası ve sağladığı güven imajı korumasından faydalanır.

Yabancı yolcu, tax free logosu ve aracı kurum güveni altında marka ve kalite algısı ile kaygısız ve güvenle eşya talep edecektir, TAX FREE uygulaması perakendecinin fark edilmesini sağlar.

Aracı kurum marka ve güven algısı ve bunu temsil eden izin belgesi, fatura ve diğer bilgilendirme tanıtım ve görselleri yolcunun alım kararını olumlu etkiler, TAX FREE uygulaması mağaza marka algısını güçlendirir.

Satıcı başarılı uygulama sonucunda yolcuya iade ettiği KDV yi kendi vergi dairesine beyan ederek, nakden geri alabilir, vergi dairesi ve SGK ya olan borçlarına mahsup edebilir, TAX FREE uygulaması nakit akışı ve yönetimini kolaylaştırır.

Satıcı bu uygulama kapsamında satış belgelerini ihracatçı birliklerine kaydını yaptırarak ihracat kredisi alabilir, bu satışları ile ihracat taahhütlerini kapatabilir. TAX FREE uygulaması teşvik edici düzenlemelerden faydalandırır.

Yabancı alıcılara satış izin alan vergi mükellefi, vergi yasalarının sağladığı imkân ve kolaylıklar ile desteklenmektedir, TAX FREE uygulaması vergi yardım ve teşviklerinde kolaylık sağlar.

TAX FREE uygulamasında lisanslı aracı kurum hizmeti veren TURKREFUND, tecrübeli kadrosu ile bu uygulama kapsamında, tezgâhtar eğitimi, ön kasa işlemleri ve kasiyer eğitimi, ürün satış hazırlıkları ve iş akışı, genel uygulama eğitimi, satış sonrası işlemlerde mağazalara ek hizmetler sunar.

Yabancı alıcılara, ökc TAX FREE aktif edilmiş satıcılarda bu menüsünü üzerinden yapılacak satış ve teslimlerde, fatura bilgilerini taşıması halinde “ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ “ üst limit sınırlaması yoktur, TAX FREE uygulaması limitleri kaldırır.

Tax free imkânı ile eşya alan yolcular, çıkışta “TURKREFUND ”aracı kurum hizmetlerinin misafiri olur. Refakat, tercüme ve çıkış yardımı alan yolcuya sizin adınıza hizmet verir. TAX FREE uygulaması ile yolcular ülke çıkışında kaliteli ek hizmet alır, mutlu, memnun ülkemizden ayrılır.

3. “ perakende satış destekli “ yolcu hareketlerinde tax free etkileri:

Global turizm hareketlerinde satış destekli seyahat ürün arzı ayrışarak özelleştiği görülmektedir. Alış-veriş turizmi tek başına bir destinasyon olarak da ürün arzı olarak sunulabilmektedir. Kişisel eşya arzında, yöresel özellikler, hatıra değeri kadar vergi avantajı tüketicinin seyahat planını belirlemede etkili olduğu görülmektedir.

Türkiye de kişisel tüketim eşyası alan yabancılar, alış verişlerinde ödedikleri KDV’leri Türkiye’den çıkarken geri alabilmelerine olanak sağlayan, TAX FREE sistemi küresel yolcu hareketlerinde bireysel ve kurumsal yerini almıştır.

  • Yabancı alıcılar seyahat kararı öncesi hedef ülke vergi iade uygulaması oranları ve iade sistemi ile aracı kurum operatörü uygulamalarını araştırmakta seyahat ve alış veriş planlarını bu aşamada değiştirebilmektedirler,
  • Yabancı alıcılar, planlı veya plansız seyahat programında kişisel eşya tanıtımlarında, vergi iadesi ve hizmet sunumu detaylarını tur operatörü, uçak ve ulaşım aşamalarında aldıkları bilgilere göre şekillendirebilmektedirler,
  • Yabancı alıcılar, planlı veya plansız kişisel eşya alımında eşya ve perakendeciden önce varış ülkesinde TAX FREE marka bilinirliği ni, marka küresel güven algısını satın almaktadırlar,
  • TAX FREE yabancı alıcının kişisel eşya alımında iade alabileceği KDV tutarı kadar miktar olarak daha fazla alış veriş yapmalarına teşvik edecek çok önemli bir teşvik aracıdır.
  • Kişisel eşya arzında yolcuya kendi ülkesine göre vergisiz ürün teklifi yabancı alıcı için alım kararını tetikleyen en önemli teşvik unsurudur.
  • Kişisel eşya arzında satıcının marka bilinirliğin den bağımsız olarak TAX FREE marka bilinirliği alım kararını destekleyen önemli bir etkendir,
  • Kişisel eşya arzında, yabancı alıcı, kalite fiyat ve satış sonrası hizmet beklentilerinde perakendecinin güven algısı haricinde 3 cü bir taraf olarak aracı kurum güven algısı etkili olmaktadır,
  • TAX FREE kurumsal uygulamaları ve iletişim kanalları yabancı alıcıya Kişisel eşya arzında perakendeci ve ürün markası Garanti uygulamalarını desteklemektedir.
  • TAX FREE uygulaması kararsız yolcunun alım kararını etkileyebilmektedir.

Yolcu, genellikle bilinçli olarak istisnadan yararlanmak istemekte, bazen rehber bilgilendirmesi, bazen satıcının bilgilendirmesi ve bazen de tanıtım materyalleri aracılığı ile istisna uygulaması talep etmektedir.

Ülkemizde de, “yolcu beraberi eşyada KDV istisnası” uygulaması, yabancı yolcuyu teşvik etmekle beraber, satıcıyı disipline etmek ve piyasayı düzenleyici araç olarak da mevzuatımızda uygulama bulmuştur.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi düzenleyici mevzuata göre “prensip olarak” ürün tesliminde tahsil edilir. Yolcu ve eşyanın yurt dışı olmasından sonra, faturanın onay ve tescili ile satışta tahsil edilen KDV yolcuya iade edilir. KDV uygulanan ülkelerde “TAX FREE” adı altında tatbik edilen bu yöntem, yurt dışında yaşayanların ülke içinde aldıkları hediyelik eşya ve sair malların vergiden arındırılmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde oluşan ve ihraç etkisi yapan bu mal hareketinde KDV ‘den arındırma işlemi uygulanır.

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN