Tax Free Nedir?

Türkiye de ikamet etmeyen “YABANCI ALICI” lar, yurt içinde aldıkları kişisel eşyalar için eşya tesliminde öde- dikleri kdv yi geri alabilmelerine imkan sağlayan “ VER- GİSİZ” alış veriş uygulamasıdır. “SATICI” , yabancı yolculara kdv siz satış yapabilmesi için kendi vergi dai- resinden izin alarak ve aracı kurum ile sözleşme yapa- rak bu uygulama kapsamında satışları için özel olarak hazırlanmış faturalar ile yabancı yolcuya eşya satış ve teslimi yapabilir. Yolcu ülkesine göre kdv siz ürün almayı amaçlar. Yine aldığı eşya için fatura garanti belgesi, satış sonrası destek ve tax free güvencesi ile marka bir satıcı- dan “güvenli” eşya satın alır. Satıcı “ tax free “ güvencesi ile kararsız yolcuya daha az iskonto ve kdv kadar daha fazla ürün satma imkanı elde eder. TAX FREE uygulama- sı, güven ve vergi avantajı ile yabancı alıcıların “DAHA FAZLA “ eşya almalarını teşvik eden önemli bir araçtır.

Bu uygulama kapsamında yabancı alıcılara satış ve tesli- mi yapılan eşyalar ve bu eşyalar için düzenlemiş “tax free “ fatura- fiş lerini, yolcu ülke çıkında “GÜMRÜK” ofislerin- de, eşya kontrolü ile fatura kayıt ve kontrolünü yaptırır. Satış ve eşya tesliminde yolcu tarafından ödenen kdv çıkışta usulüne göre eşya kontrolü ve fatura kayıt ve tes- cilinden sonra yolcu bu kdv yi geri almaya hak kazanır. Yolcu üzerinde kayıt ve tescil işlemi tamamlanmış satış belgesini “ARACI KURUM” a teslim ederek bu belge üze- rinde yazan kdv yi nakden “GERİ ALABİLİR”.

TAX FREE ÜYE FİRMA AVANTAJLARI NELERDİR ?

TAX FREE uygulaması yapan üye firmalar daha az iskon- to ile daha fazla miktarda kişisel eşya satma imkanı elde edebilir,

Kararsız yolcu, aracı kurum ve tax free uygulamasının sağladığı güven ve garanti algısı ile alım kararı verebilir, yolcunun güven algısını artırın, Vergisiz satış algısı ile yolcu en az kdv rakamı kadar daha fazla eşya almaya yönelir, komşularınıza göre fark yaratın,

Yolcu kdv avantajını elde etmek için asgari satış tutarı kadar eşya alışını yükseltmeye yönelir, fırsatı yakalayın.

Bu uygulamada miktar kısıtlaması olmadan yolcu yanın- da götürebileceği her türlü eşya için kdv iadesine hak ka- zanabilir, vergisiz satış fırsatını yakalayın.

Dünya genelinde seyahat edenler, tax free ile eşyadan önce güven ve garanti satın almaktadırlar, yolcunun gü- ven ihtiyacını görün, markamızın sağladığı güven çatısı korumasından faydalanın.

Yabancı yolcu , tax free logosu ve aracı kurum güveni al- tında marka ve kalite algısı ile kaygısız ve güvenle eşya talep edecektir, fark edilin.

Aracı kurum marka ve güven algısı ve bunu temsil eden izin belgesi, fatura ve diğer bilgilendirme tanıtım ve gör- selleri yolcunun alım kararını olumlu etkiler, marka algı- nızı güçlendirin.

Satıcı başarılı uygulama sonucunda yolcuya iade ettiği kdv yi kendi vergi dairesine beyan ederek, nakden geri alabilir, vergi dairesi ve sgk ya olan borçlarına mahsup edebilir,

nakit akışı ve yönetimini kolaylaştırın.

Satıcı bu uygulama kapsamında satış belgelerini ihra- catçı birliklerine kaydını yaparak ihracat kredisi alabilir, bu satışları ile ihracat taahhütlerini kapatabilir. Teşvik edici düzenlemelerden faydalanın,

Yabancı alıcılara satış izin alan vergi mükellefi, vergi yasalarının sağladığı imkan ve kolaylıklar ile desteklen- mektedir, vergi mevzuatı ve kendi vergi dairenizin yar- dım ve desteklerini öğrenin,

TURKREFUND, tecrübeli kadrosu ile bu uygulama kap- samında, tezgahtar eğitimi, ön kasa işlemleri ve kasiyer eğitimi, ürün satış hazırlıkları ve iş akışı, genel uygula- ma eğitimi, satış sonrası işlemlerde sizlere yardımcı olmaktadır, faydalanın, “ yabancı alıcılara ökc tax free menüsünü üzerinden sa- tış ve teslimlerinizde “FİŞ “ üst limit sınırlaması yoktur, limitleri aşın,”.

Tax free imkanı ile eşya alan yolcularınız, çıkışta “TURK- REFUND” aracı kurum hizmetlerinin misafiridir, refakat, tercüme ve çıkış yardımı alan yolcuya sizin adınıza hiz- met veriyoruz. Çıkışta iyi hizmet alan ve ülkemizden mutlu, memnun ayrılan sizin yolcunuz, sizin memnu- niyetinizdir.

3 Adımda Tax Free İşlemleri 

1. ALIŞVERİŞ

 Alışverişinizi Turk Refund ve Tax Free işaretleri bulunan mağazalardan yapınız ve 118 TL’yi geçen alışverişlerinizde Turk Refund fatural çekinizi istemeyi unutmayınız. Yurt dışında yerleşik T.C. Vatandaşları da tax-free imkanlarından faydalanabileceğinizi hatırlatırız.

2. ONAY

 Türkiyeden ayrılırken, (alışverişinizi takip eden 3 ay içinde), yurt dışına çıkış yaptığınız kapıda görevli Gümrük Muayene Memurlara satın aldiğiniz eşyaları Turk Refund Fatura/çekiniz ve faturanız ile birlikte göstererek tax free faturanizi onaylatınız.

3. İADE

Çeşitli seçenekleriniz var: Gümrük onayını takiben, iadenizi varsa çıkış yaptığınız kapıdaki Nakit iade Ofisimizden hemen nakit olarak tahsil edebilir veya onayli tax-free fatura/çekinizi en geç 90 gün içinde Turk Refund Türkiye adresine posta yaparak iadenin kredi kartı hesabınıza veya ev adresinize banka çeki olarak gönderilmesini isteyebilirsiniz.

5 Adımda Satıcı Tax Free İşlemleri 

1.

Okc tax free modülü ile turiste satış yap.” FİŞ” düzenle, Yabancı alıcılara satış ve teslimini yaptığın kişisel eşyalar için okc tax free modulu üzerinden yabancı alıcılara “Fiş düzenle.

 2. 

Yolcu çıkışta kdv tutarını iade alır, Yolcu Okc tax free fişini çıkışta gümrük de onay işlemlerini tamamlar, aracı kurum hak sahibi yolcuya fiş üzerinde yazan kdv yi nakden iade eder, 

3.

Aracı kurumdan “İCMAL” al ve Yolcuya ödenen kdv yi geri öde, Ay sonunda aracı kurumdan “İCMAL” al. Yolcu çıkışında aracı kurum tarafından fiş üzerinde yazan ve yolcuya ödenen kdv yi aracı kurum a geri öde. 

4. 

Yabacı alıcılara satış ve teslim “Fiş” lerini vergi dairesine beyan et. Turiste satış ve teslimini tamamlayarak kayıtlarına aldığın “Fişlerini icmal” aldıktan sonra vergi dairesine beyan et. 5.

Turiste ödenen KDV’nin vergi dairesinden geri al Okc tax free fonksiyonu üzerinden “Fiş” ile belgelendirdiğin satışlar üzerinden yolcuya ödediğin ve vergi dairesine beyan ettiğin kdv’yi vergi dairesinden geri al

 

Tax Free Mevzuat ve Uygulaması

Turizm hareketleri içerisinde, kişisel tüketim ihtiyaç ve harcamaları, bazen seyahatin sonucu, bazen de sebebi olarak önemini ve yerini giderek artırmaktadır. Katma değer vergisi mevzuatını uygulayan ülkelerde, yabancı alıcılara kişisel eşya tesliminde ödenen KDV nin çıkışta iade uygulaması kişisel tüketimi miktar ve tutar olarak teşvik edilmesi standart bir uygulama haline gelmiştir.

3065 sayılı KDV kanunun 11-b maddesi, yolcu beraberi eşyada KDV iadesine imkân sağlamış olup, 26 04 2014 tarihli KDV genel uygulama tebliği ile uygulama genel olarak düzenlenmiştir.

Bu istisna uygulaması ile yolcuya, kendi ülkesine göre, KDV tutarı kadar indirim veya fiyat avantajı sağlanmakta, miktar talebi veya satış tutarının artırılması amaçlanmaktadır. İstisna uygulamasının mevzuatı çerçevesinde yaygınlaşması, yolcu nezdinde kalite ve güven algısı sağlamakla birlikte, uygulayıcıların kurumsallaşma sürecine de olumlu katkı sağlamaktadır.

1. Tax free nedir?

Türkiye de ikamet etmeyen “YABANCI ALICI” lar, yurt içinde aldıkları kişisel eşyalar için eşya tesliminde ödedikleri KDV yi geri alabilmelerine imkân sağlayan “ KİŞİSEL EŞYA ALIMLARININ VERGİDEN ARINDIRILMASI UYGULAMASIDIR ” . “SATICI” , yabancı yolculara KDV siz satış yapabilmesi için kendi vergi dairesinden izin alarak ve aracı kurum ile sözleşme yaparak bu uygulama kapsamında satışları için özel olarak hazırlanmış faturalar ile yabancı yolcuya eşya satış ve teslimi yapabilir. Yolcu ülkesine göre KDV siz ürün almayı amaçlar. Yine aldığı eşya için fatura garanti belgesi, satış sonrası destek ve “tax free” marka güvencesi ile marka bir satıcıdan “güvenli” eşya satın alır. Satıcı “ tax free “ güvencesi ile kararsız yolcuya daha az iskonto ve KDV kadar daha fazla ürün satma imkânı elde eder. TAX FREE uygulaması, güven ve vergi avantajı ile yabancı alıcıların “DAHA FAZLA “ eşya almalarını teşvik eden önemli bir araçtır.

Yolcu üzerinde kayıt ve tescil işlemi tamamlanmış satış belgesini “ARACI KURUM” a teslim ederek bu belge üzerinde yazan KDV yi nakit olarak “GERİ ALABİLİR”.

2. Tax free uygulamasının mağazaya avantajları nelerdir?

TAX FREE uygulaması yapan üye firmalar daha az iskonto ile daha fazla miktarda kişisel eşya satma imkânı elde edebilir,

Kararsız yolcu, aracı kurum ve tax free uygulamasının sağladığı güven ve garanti algısı ile alım kararı verebilir, yolcunun güven algısını artar.

Vergisiz satış algısı ile yolcu en az KDV rakamı kadar daha fazla eşya almaya yönelir, TAX FREE uygulaması, komşularınıza göre fark yaratır,

Yolcu KDV avantajını elde etmek için asgari satış tutarı kadar eşya alışını yükseltmeye yönelir, TAX FREE uygulaması miktar artışını tetikler, yeni fırsatlara kapı aralar.

Bu uygulamada miktar kısıtlaması olmadan yolcu yanında götürebileceği her türlü eşya için KDV iadesine hak kazanabilir, yabancı alıcıya ülkesine göre vergisiz satış fırsatı sunar

Dünya genelinde seyahat edenler, tax free ile eşyadan önce güven ve garanti satın almaktadırlar, TAX FREE uygulaması yolcunun güvenini kazanır ve yerel kamu iznini içeren aracı kurum markası ve sağladığı güven imajı korumasından faydalanır.

Yabancı yolcu, tax free logosu ve aracı kurum güveni altında marka ve kalite algısı ile kaygısız ve güvenle eşya talep edecektir, TAX FREE uygulaması perakendecinin fark edilmesini sağlar.

Aracı kurum marka ve güven algısı ve bunu temsil eden izin belgesi, fatura ve diğer bilgilendirme tanıtım ve görselleri yolcunun alım kararını olumlu etkiler, TAX FREE uygulaması mağaza marka algısını güçlendirir.

Satıcı başarılı uygulama sonucunda yolcuya iade ettiği KDV yi kendi vergi dairesine beyan ederek, nakden geri alabilir, vergi dairesi ve SGK ya olan borçlarına mahsup edebilir, TAX FREE uygulaması nakit akışı ve yönetimini kolaylaştırır.

Satıcı bu uygulama kapsamında satış belgelerini ihracatçı birliklerine kaydını yaptırarak ihracat kredisi alabilir, bu satışları ile ihracat taahhütlerini kapatabilir. TAX FREE uygulaması teşvik edici düzenlemelerden faydalandırır.

Yabancı alıcılara satış izin alan vergi mükellefi, vergi yasalarının sağladığı imkân ve kolaylıklar ile desteklenmektedir, TAX FREE uygulaması vergi yardım ve teşviklerinde kolaylık sağlar.

TAX FREE uygulamasında lisanslı aracı kurum hizmeti veren TURKREFUND, tecrübeli kadrosu ile bu uygulama kapsamında, tezgâhtar eğitimi, ön kasa işlemleri ve kasiyer eğitimi, ürün satış hazırlıkları ve iş akışı, genel uygulama eğitimi, satış sonrası işlemlerde mağazalara ek hizmetler sunar.

Yabancı alıcılara, ökc TAX FREE aktif edilmiş satıcılarda bu menüsünü üzerinden yapılacak satış ve teslimlerde, fatura bilgilerini taşıması halinde “ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ “ üst limit sınırlaması yoktur, TAX FREE uygulaması limitleri kaldırır.

Tax free imkânı ile eşya alan yolcular, çıkışta “TURKREFUND ”aracı kurum hizmetlerinin misafiri olur. Refakat, tercüme ve çıkış yardımı alan yolcuya sizin adınıza hizmet verir. TAX FREE uygulaması ile yolcular ülke çıkışında kaliteli ek hizmet alır, mutlu, memnun ülkemizden ayrılır.

3. “ perakende satış destekli “ yolcu hareketlerinde tax free etkileri:

Global turizm hareketlerinde satış destekli seyahat ürün arzı ayrışarak özelleştiği görülmektedir. Alış-veriş turizmi tek başına bir destinasyon olarak da ürün arzı olarak sunulabilmektedir. Kişisel eşya arzında, yöresel özellikler, hatıra değeri kadar vergi avantajı tüketicinin seyahat planını belirlemede etkili olduğu görülmektedir.

Türkiye de kişisel tüketim eşyası alan yabancılar, alış verişlerinde ödedikleri KDV’leri Türkiye’den çıkarken geri alabilmelerine olanak sağlayan, TAX FREE sistemi küresel yolcu hareketlerinde bireysel ve kurumsal yerini almıştır.

 • Yabancı alıcılar seyahat kararı öncesi hedef ülke vergi iade uygulaması oranları ve iade sistemi ile aracı kurum operatörü uygulamalarını araştırmakta seyahat ve alış veriş planlarını bu aşamada değiştirebilmektedirler,
 • Yabancı alıcılar, planlı veya plansız seyahat programında kişisel eşya tanıtımlarında, vergi iadesi ve hizmet sunumu detaylarını tur operatörü, uçak ve ulaşım aşamalarında aldıkları bilgilere göre şekillendirebilmektedirler,
 • Yabancı alıcılar, planlı veya plansız kişisel eşya alımında eşya ve perakendeciden önce varış ülkesinde TAX FREE marka bilinirliği ni, marka küresel güven algısını satın almaktadırlar,
 • TAX FREE yabancı alıcının kişisel eşya alımında iade alabileceği KDV tutarı kadar miktar olarak daha fazla alış veriş yapmalarına teşvik edecek çok önemli bir teşvik aracıdır.
 • Kişisel eşya arzında yolcuya kendi ülkesine göre vergisiz ürün teklifi yabancı alıcı için alım kararını tetikleyen en önemli teşvik unsurudur.
 • Kişisel eşya arzında satıcının marka bilinirliğin den bağımsız olarak TAX FREE marka bilinirliği alım kararını destekleyen önemli bir etkendir,
 • Kişisel eşya arzında, yabancı alıcı, kalite fiyat ve satış sonrası hizmet beklentilerinde perakendecinin güven algısı haricinde 3 cü bir taraf olarak aracı kurum güven algısı etkili olmaktadır,
 • TAX FREE kurumsal uygulamaları ve iletişim kanalları yabancı alıcıya Kişisel eşya arzında perakendeci ve ürün markası Garanti uygulamalarını desteklemektedir.
 • TAX FREE uygulaması kararsız yolcunun alım kararını etkileyebilmektedir.

Yolcu, genellikle bilinçli olarak istisnadan yararlanmak istemekte, bazen rehber bilgilendirmesi, bazen satıcının bilgilendirmesi ve bazen de tanıtım materyalleri aracılığı ile istisna uygulaması talep etmektedir.

Ülkemizde de, “yolcu beraberi eşyada KDV istisnası” uygulaması, yabancı yolcuyu teşvik etmekle beraber, satıcıyı disipline etmek ve piyasayı düzenleyici araç olarak da mevzuatımızda uygulama bulmuştur.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi düzenleyici mevzuata göre “prensip olarak” ürün tesliminde tahsil edilir. Yolcu ve eşyanın yurt dışı olmasından sonra, faturanın onay ve tescili ile satışta tahsil edilen KDV yolcuya iade edilir. KDV uygulanan ülkelerde “TAX FREE” adı altında tatbik edilen bu yöntem, yurt dışında yaşayanların ülke içinde aldıkları hediyelik eşya ve sair malların vergiden arındırılmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde oluşan ve ihraç etkisi yapan bu mal hareketinde KDV ‘den arındırma işlemi uygulanır.

 

Türkiyede Tax Free Alışverişi Nasıl Yapılır?

Adım1: Tax Free Point üye mağazalarında alışverişiniz sonrasında Tax Free Point fatura/çekinizi alırsınız . Türkiye’de KDV oranları; ürüne göre %8 ila %18 arasında değişir ve mağaza yetkilisi net KDV iade tutarını gösteren Tax Free Point fatura/çekinizi özel zarfında size verir. Aynı mağazadan yaptığınız alışverişin toplam miktarı; en az 100TL+KDV olmalıdır.

Adım2: Alışverişinizi takip eden en geç 3 ay içinde Türkiye’den ayrılırken, çıkış kapısındaki Gümrük Noktasında aldığınız ürünleri ve pasaportunuzu gösterip çekinizi onaylatınız.

Adım3: Alışveriş yaptığınız mağazadaki iade seçiminize göre:

 1. Gümrük onaylı Tax Free Point fatura/çekinizi çıkış kapısındaki Tax Free Point ofis yetkilimize göstererek, iadenizi anında nakit olarak alabilirsiniz.
 2. Gümrük onaylı Tax Free Point fatura/çekinizi 90 gün içinde bize posta ile ulaştırarak, KDV’nizin kredi kartı hesabınıza yatırılmasını da isteyebilirsiniz.
 3. Alışverişinizde InStore Tax Refund sistemini kullandıysanız; gümrük onayından hemen sonra vergi iadeniz kredi kartınıza ödenir. Böylece iade işlemini tek adımda tamamlar, çıkış kapısındaki Tax Free Point iade ofisine gitmek zorunda kalmazsınız.

 

Aracı Kurum Mevzuatı ve Uygulaması

yurtiçi fuar desteği

ARACI KURUM MEVZUATI VE UYGULAMASI

1. Genel tanımlama

Maliye bakanlığı, diğer ülke uygulamaları ve güncel ihtiyaçları dikkate alarak 26 04 2014 tarihli kdv genel uygulama tebliğ ile “ aracı kurum” faaliyet iznini düzenlemiştir. İzin verilen aracı kurumlar, mevzuatta tanımlanan genel kuralları dikkate alarak “ fatura “ ve konuya özel “ basılı malzeme ” temini ile bir “hizmet üretim bandı” oluşturmaktadır. Yine aracı kurum, yabancıya satış potansiyeli ve imkânı olan “satıcı” lar ile sözleşme imzalayarak, bu sözleşme kapsamın da satıcıya, yabancı yolcuya satış “izin “ vermektedir. Yine sözleşme kapsamın da, satıcının eğitimi ve bilgilendirilmesi yapılarak, satışa hazır hale gelmesi sağlanmaktadır.

Tanımlanan koşulları taşıyan ve hazır bekleyen satıcı, yolcu talebi ile düzenleyici mevzuata uygun bu maksatla özel bastırılmış 4 suret fatura tanzim ederek 3 suretini, ürün ve bilgilendirme dokümanları ile birlikte yolcuya teslim ederek süreci başlatmaktadır.

E fatura mükellefleri, satış sonu eşya tesliminde, kasiyer tarafından, bilgisayar ekranında, özel entegratör ekranı üzerinden posta alıcısı gümrük bakanlığı olan elektronik faturayı kâğıt fatura ile aynı formatta düzenleyerek yolcuya ekran görüntüsü çıktısı vermektedir.

Yolcu çıkışta, ürün, 3 suret fatura ve pasaport ile birlikte, bilgilendirme materyalleri ve yönlendirme levhalarını takip ederek önce ilgili aracı kuruma ön kontrolleri yaptırmakta, sonra da onay ve tescil için gümrük muayene ofisine yönelmektedir.

Gümrük muayene memuru, pasaport, eşya ve tanzim edilen ürün ibraz ve muayenesini tamamlayarak, muayene tarihi ve gümrük tescil defteri satır numarasını fatura üzerine fiziken yazarak onay ve tescil işlemini tamamlamaktadır. E faturalar ise yolcu pasaport ve ismine göre gümrük ekranı üzerinden sorgulanarak fatura içeriği gümrük görevlisi tarafından kontrol edilerek kabul veya red işlemi yapılmaktadır.

Uygulamada yolcunun dikkat etmesi gereken önemli bir husus ise Yolcunun tercihine göre eşyanın uçak altına verilmesi veya uçak içine alınmasına göre gümrük kontrolleri biniş kartı işleminde veya pasaport kontrolünden sonra iki farklı gümrük muayene ofisinde tamamlanmaktadır. Yoğunlukla hizmet veren hava limanlarında uygulama noktaları farklı olabilmektedir.

a. İstisnaya konu ürün hacimli eşya ve uçak altı bagaj teslimi yapılacak ise uygulama pasaport kontrolünden önceki gümrük muayene ofisinde tamamlanmaktadır.

b. İstisnaya konu ürün değerli eşya ve yolcu ile birlikte uçak içinde seyahat edecek ise, pasaport kontrolünden sonraki gümrük muayene ofisinde tamamlanmaktadır.

Gümrük muayene kontrol ve tescil işlemi tamamlanan bu faturanın onaylı bir sureti yolcuya, bir sureti aracı kuruma vermekte, son sureti, tescil defterine yazarak arşive kaldırmaktadır. Bu işlemden beklenen temel fayda, faturada tanımlı eşyanın bagaj a teslimini gözeterek yolcu ile birlikte yurtdışı edilmesini sağlayarak süreci sonlandırmaktır.

Aracı kurum, onay ve tescili tamamlanan fatura ile fatura üzerinde yazılı “ iade tutarı ” nı yolcuya ödeyerek yolcuya karşı olan sorumluluğunu tamamlamaktadır. Avans iade usulünde tanzim edilmiş faturalarda kdv ürün tesliminde avans olarak yolcuya iade edildiğinden doğal olarak tescil sonrası yolcuya geri iade işlemi olmayacaktır.

Aracı kurum, ay sonunda, onay ve tescili tamamlanan faturaların aslını arşivleyerek satıcıya hitaben “ icmal “ düzenlemekte ve hizmetini sonlandırmaktadır.

Aracı kurum, tamamlanan hizmeti sonucu, satıcıya teslim ettiği “icmal” e, istinaden, bu satıcının yolcularına ödediği KDV tutarını satıcıdan talep etmektedir.

Satıcı, “ icmal “ e istinaden, aylık KDV beyannamesin de istisna kapsamın da satışlarını beyan ederek, kendi vergi dairesin den nakden veya mahsuben “ iade ” talebin de bulunmaktadır. Satıcı “ aracı kurum” un, kendi adına yolculara ödediği KDV yi aracı kuruma ödedikten sonra iade talebinde bulunabilmektedir.

İstisna, genel olarak aracı kurumlar tarafından iki ayrı hizmet ifası ile yürütülmektedir. Perakende eşya tesliminde, aynı usul ve içerikte düzenlenen aynı faturaya göre, iki farklı model ile yolcu KDV iadesi alabilmektedir. Her iki usulde düzenlenen faturada 100 tl ürün bedeli ve 18 tl KDV toplam 118 tl fatura tutarı olduğunu kabul edelim,

1. “Nakit iade” usulü;

a. Yolcu hak sahibi olduktan sonra nakit iade; dünya çapında ve ülke geneli klasik uygulamada, Yolcu, KDV dâhil 118 tl satış tutarını kasada ödemekte, çıkışta, usulüne uygun olarak, gümrük ofisine pasaport, çek fatura ve ürün ibrazı sonucu onay ve tescil işlemlerini tamamladığı eşyasını yurtdışı ederek, fatura üzerinde yazan iade edilebilir. KDV yi nakit olarak “ aracı kurum “ dan iade almaktadır. Ülke genelinde genelde bu usule göre satış yapılmaktadır.

b. Yolcu hak sahibi olmadan önce yurt içinde nakit iade; daha çok avm ve yoğun yolcu hareketi olan mekânlarda aracı kurum organizasyonun da erken ortak ödeme noktası hizmeti ile kdv yolcuya erken ödenmesi usulüdür. Amaç iade edilecek kdv nin tekrar kişisel eşya alımı için aynı mekânda yeniden harcama kaynağına dönüşmesine imkân sağlamaktır. Aynı usulde mağaza da eşya teslimi esnasında düzenlen fatura bedelini yolcu kasada nakit olarak öder ve perakendeciden ayrılır. Ortak ödeme noktasında fatura üzerinde yazan kdv iade edilebilir, yolcu henüz hak sahibi olmadan aracı kurum a karşı taahhüt de bulunarak ve kredi kartı üzerinden teminat vererek kdv yi nakit olarak erken tahsil eder. Yolcu çıkışta standart işlemleri gözeterek taahhüdünü yerine getirir, aksi halde aracı kurum teminat üzerinde erken ödenen kdv yi yolcu dan tahsil eder.

2. “Avans ödeme” usulü; Yolcu, KDV dâhil satış tutarını kasada ödemekte, ürün tesliminde yolcudan tahsil edilen KDV mağaza tarafından kendisine makbuz karşılığı “ avans ” olarak iade edilmektedir. Mevzuat gereği bu avans ödemesi tanzim edilen fatura üzerinde açıkça ifade edilmektedir. Yolcu çıkışta faturayı onay a ibraz edeceğini taahhüt etmektedir. Yolcu fatura üzerindeki bu içerikteki metni okuyarak imzalaması halinde son hali ile fatura ayrıca basit bir sözleşme fonksiyonu da kazanmaktadır. Teminat olarak da, kredi kartı bilgileri talep edilmektedir. Antalya bölgesi acente uygulamaları ve yolcu hareket ve tercihleri sonucu, rehber eşliğinde hareket eden yolcu guruplarına hizmet veren mağazalarda toplam Tax free işlemi önemli oranda bu usule göre uygulanmaktadır.

Bu usul daha çok rehber eşliğinde mağaza ziyaretlerinde uygulanmaktadır. Özellikle yüksek hacimli faturalarda yolcu ilk ödemede ki KDV yi perakendeciden nakden tahsil ederek ve sadece ürün bedelini ödeyerek ürünü teslim alabilmesine imkân sağlanmaktadır. Ancak henüz hak sahibi olmadan KDV yi avans olarak mağaza da iade alan yolcu çıkışta yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yeterli özen ve gayreti göstermez ise perakendeci, erken ödediği KDV yi iskonto olarak kayıtlarına almak ve vergi matrahına eklemek zorunda kalabiliyor.

Satış işlemleri sırasında yolcu yeterince tanıtıcı broşür ve belge ile bilgilendirilmekte, satış faturası ve garanti belgesi bilgi zarfına konularak yolcuya teslim edilmektedir.

Aracı kurum tanımlanan süreçte hizmet bandı oluşturmakta, sözleşmeye bağlı izin belgesi düzenleyerek satıcı, yolcu gümrük idaresi ve vergi dairesi arasındaki bürokrasiye aracılık hizmeti vererek tamamlamaktadır.

Bu uygulamada, yolcu, satıcı, uygulayıcı ve kamu idaresi arasındaki bürokrasiyi yöneten ve “Aracı Kurum” hizmeti, önemli bir konumdadır.

İleri derecede uzmanlık gerektiren bu hizmet üretim bandında, tecrübe, eğitimli personel, kurumsal uygulama, etkili müşteri yönetimi, teknoloji kullanımı, belirleyici etkiye sahiptir.

 

TaxPro Otomasyon Yazılımı Nedir?

digital marketing, seo, google

TaxPro Otomasyon Yazılımı

Taxpro Yazılımı, satıcı bayilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla hazırladığımız ve Web Tabanlı olarak çalışan bir fatura takip yazılımıdır.

Satıcı bayilerimiz Satış faturalarını HTML Form kullanarak yada standart Excel formatında hazırlayarak sisteme kaydetmektedir.

Sisteme kaydedilen faturalar anlık olarak görüntülenebilmektedir anlık olarak gümrükte onaylanmayan faturalar, onaylanan faturalar, takip edilen faturalar, Onaylanmayan faturaların detayları ve rakamsal istatistikleri, varsa şube tanımına göre başarı oranları, anlık icmal taslak raporu ve seçilen dönemler arasında fatura istatistiki raporu alınabilmektedir.

Artık İcmalleri kontrol etmek çok kolay,

Hazırladığımız ara yazılıma isteyen bayilerimizi entegre ediyoruz ve artık icmallar sadece 1 dk içerisinde karşılaştırılabiliniyor.

Onaylanmayan faturalar ile ilgili olarak dileyen bayi yetkililerimize sistem tarafından anlık olarak mail ile bilgi verilmekte ve bu şekilde faturaların eksiklikleri giderilerek onaylanma sürecindeki başarı dahada artmaktadır.

TURKREFUND ailesine katılarak,

“Bir adım daha yakın hizmet, bir adım daha yakın destek” almak, sizin ve müşterileriniz için bir ayrıcalık olacaktır.

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN