Kosgeb Destekleri

Yeşil Sanayi Destek Programı

Yeşil Sanayi Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

 

KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Destek Üst Limiti

14.000.000 TL

4.000.000 TL

Destek Oranı

%60*

%70*

Proje Süresi

En az 8 ay ve en fazla 12 ay

Destek

-Makine, Teçhizat Giderleri

-Personel Giderleri

-Makine, Teçhizat Giderleri

-Yazılım Giderleri

-Hizmet Alım Giderleri

Detaylı Bilgi İçin Makalemizi Okuyabilir ve İletişim Hattından Bizlere Ulaşabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin Tıklayın 
2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır

Destek miktarı 14.000.0000 TL (Geri Ödemeli)

Destek oranı % 60

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:

Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir

Makine, Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir

Geri ödeme

Proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır

Proje başvurusu          08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (23:59)

Proje Başvuru Formu ekinde KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine yüklenecek belgeler:

 1. YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,
 2. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,
 3. Findeks Raporu,
 4. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hasar durumu belgesi (Deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için)

 

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

2023-02 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır

Destek Oranı % 70

Destek miktarı 4.000.0000 TL (Geri Ödemeli)

Yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Uygun Proje Konusu

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:

 • İşletmeler;
 • Enerji verimliliği;
 • Su verimliliği;
 • Hammadde verimliliği;
 • Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;
 • Endüstriyel simbiyoz;
 • Döngüsel ekonomi

konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

– Kurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme

Proje Giderleri

Personel Giderleri: 500.000

Makine, Teçhizat Giderleri: 3.500.000 TL’yi aşmamak üzere

Yazılım Giderleri 500.000

Hizmet Alım Giderleri 500.000

Kosgeb Detaylı Bilgi

Kosgeb Yeşil Sanayi Destek Programı Pdf İndir

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN