Yönetim Danışmanlığı

Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır.

Öğüt verme işi insanlık tarihi ile yaşıtsa da yönetim danışmanlığının dünyadaki geçmişine baktığımızda henüz yüz yıllık bir tarihi olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Yönetim Danışmanlığı hizmeti genç bir çalışma alanıdır.

Yönetim Danışmanlığı, son elli yıldır Avrupa ve Amerika’ da hızlı bir gelişim göstermesine karşın, ülkemizde son dönemde belirgin bir hal almaya başlamıştır. Bundan dolayıdır ki Yönetim Danışmanlığı kavramı henüz tam anlamıyla anlaşılmış bir kavram değildir.

Literatüre göre Yönetim Danışmanlığı:

“Firma organizasyonunda, yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip örgüt dışı kişiler tarafından karmaşık sistem anlayışına dayanan, işletme problemlerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulama desteğini içeren kişisel beceri ve yeteneklere dayanan hizmetlerdir.”

Uygulamaya bakıldığında ise; yönetim danışmanının sadece belirli yönetim sorunlarını çözmeye çalışmadığı, aynı zamanda bir şirketin sahip olabileceği diğer ekonomik problemlerle de ilgilendiği görülmektedir.

Genellikle firmalar ekonomik performanslarını artırmak için yardıma ihtiyaçları olduğunda yönetim danışmanına başvururlar. Bir şirketin ekonomik performansının iyileştirilmesi, pazarlamada, maliyetlerde, üretimde, organizasyon ya da yönetimde değişikliklerle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle şirketin yönetimi ile ilgili danışmanlık, yönetim danışmanlığının sadece bir unsurudur.

 

Bir Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar?

1- Rekabet gücünü arttırır.

2- Uluslararası pazarlara hazırlar.

3- İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.

4- Maliyeti azaltır.

5- Ciroyu arttırır.

6- Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.

7- Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.

8- Finansal kaynak alanlarını arttırır.

9- Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.

10- Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.

11- Fizibilite çalışmaları hazırlar.

12- Verimliliği arttırır.

13- Vergi yükünü azaltır.

14- ISO 9000 sertifikasını almaya hazırlar.

15- İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.

16- Bilgi sistemlerini geliştirir.

 

Kurumsal Kapasite Geliştirme

Müşterilerimizin karmaşık iş sürecini yönetmelerinde, kendilerine sağlanan verilerin doğruluğunun zamanında temin edilmesinin ve güvenirliliğinin büyük önemi vardır. Buda kurumsal kapasitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile doğru orantılıdır.

Burada en önemli etkenler, kuruluşta kullanılan yazılım (software) ve bilgi işlem kadar müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi kurumsal yönetim modelleri de önemlidir.

Kurumsal uygulamalar yukarıdakilerle sınırlı değildir. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

o İhtiyaçların belirlenmesi ve Kurumsal Uygulama Modelinin seçilmesi

o Yeniden Yapılandırma

o Kurumsal Kapasite Uygulama ve Sonrası Değerlendirme

Stratejik Plan ve Şirket Yönetimi

Günümüzde en başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, yapmış olduğu tespitler doğrultusunda gerekli tedbirleri alan ve uygulayanlar olacaktır.

Strateji Planlama ve Yönetim süreçlerinde müşterilerimizle birlikte çalışıyor ve kendimize aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

o NEREDEYİZ

o NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ

o GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ

o BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ

Uzman ekibimiz, müşterilerimizin önemli stratejik karar almalarına müşteri ve pazar stratejilerini belirlemelerine, finans, yönetim, tedarik gibi pek çok konudaki planlarını ve yönetim metotlarını hayata geçirmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

Yeni Proje Geliştirme

TÜRKREFUND Danışmanlık Özel Sektör ile diğer kuruluşlara fikirlerini gerçekleştirmek için uygun teknoloji ve işbirliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapmaktadır. Fikirleri projelere dönüştürmek onları uluslararası finans kuruluşlarına sunmak, ortaklık anlaşmalarına aracılık yaparak, sonuç odaklı hizmetler sunmaktadır.

o Avantajlı Sektörler Etüdü

o Proje Planlama Tasarlama ve Tanıtımı

o Çok Ortaklı Projelerde Proje Takımı Oluşturma

o Proje Finansmanını Bulma

o Proje Uygulama İzleme ve Değerlendirme

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN